Wednesday, May 6, 2015

അവിടെ ഇല്ലാത്തത്

അവർക്കില്ലാത്ത മോഡൽ നമുക്ക് വേണം ..
അവനില്ലാത്ത ഡിസൈൻ  എനിക്ക് വേണം
അവൾക്കില്ലാത്ത നിറം മോൾക്കും  വേണം..
അവരുടെ കുട്ടി മൃദംഗം പഠിക്കുന്നു ..
എന്റെ കുട്ടി ഇത്തിരി കൂടി വലിയത്  പഠിക്കട്ടെ -"ചെണ്ട "
കിഴക്കേതിലെ അൽസേഷ്യ നു പകരം
തെക്കേതിൽ റോട്ട് വീലർ ..
പണയം വെച്ചും കടമെടുത്തും ചിട്ടി പിടിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും
ഒരു ശരാശരി  മലയാളി ഇങ്ങനെ
പൊങ്ങച്ചങ്ങളുടെ കുടമാറ്റം നടത്തുന്നു ..
അവസാനം ജപ്തിയും മാനഹാനിയും കുടിയിറക്കും
ആത്മഹത്യയും വരെ എത്തുന്ന ഉപചാരം ചൊല്ലൽ

മലയാളിയുടെ ഈ പൊങ്ങച്ചം ചരിത്രാതീതമാണോ ?
..കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊണോൻ പുരപ്പുറത്തിടുന്ന പതിവ്
എന്തായാലും ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ..
കാണം വിറ്റായാലും ഓണം ഉണ്ണുന്നവർ
അയൽക്കാരൻ  തേങ്ങാ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ  ചിരട്ട എങ്കിലും
ഉടച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതപെടാനുള്ളൂ ..

ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പല ദിവസങ്ങളിലും
പലരോടും ചോദിച്ചു .. ആലോചിച്ചു  പക്ഷെ ആർക്കും
സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ്
ഇന്നലെ യാദൃച്ഛികമായി രഞ്ജിത് മോഹൻ  സർ ഒരു കഥ
പറയുന്നത് കേട്ടത്

പണ്ട് .. വളരെ പണ്ട് ഒരു ദേവാസുര യുദ്ധത്തിൽ
പരാജിതനായ ദേവേന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു
അതും നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ ..  നമ്മുടെ നാട്ടിലെ
പൗര പ്രമുഖർ ദേവേന്ദ്രനും ദേവ ഗണങ്ങൾക്കും
അഥിത്യം അരുളി .. വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു
സുര പാനമില്ലാതെ  ബേജാറായ ദേവഗണങ്ങൾക്കു
വാറ്റിയും ചെത്തിയുമൊക്കെ സുരയും നൽകി ..
ദേവന്മാർ സംതൃപ്തരായി .. ഇനി ഞങ്ങൾ ദേവലോകത്തിൽ
എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് വരാം .. വേണ്ടതെല്ലാം
തരാം .. അധികം  താമസിക്കാതെ ദേവലോകം ദേവന്മാർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു
.. ഉടൻ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ മലയാളക്കരയിലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു ..
കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ
വലിയ ഒരു ഏണിയിൽ കയറി ദേവലോകത്തിൽ എത്തി ..

അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ  അവരെ വെകിളി പിടിപ്പിച്ചു ..
സുന്ദരികളും സ്ഥൂലസ്തനികളുമായ  അപ്സരസുകൾ ,
എന്തും തരുന്ന കല്പവൃക്ഷം ,
ഐശ്വര്യത്തിന്റെ  പ്രതീകമായ കാമധേനു ,
 പ്രൌഡിയുടെ അളവുകോലായ  ഐരാവതം ..
പാരിജാതം തണൽ വിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കല്പകവാടി
ദേവശില്പിയായ മയൻ , അശ്വനി ദേവതകൾ , അഗ്നി , വായു
തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും കാരണവൻ മാരെ പ്രണമിച്ചു നിന്ന്..
എവിടെയും സന്തോഷവും സമാധാനവും മാത്രം
"മലയാളി സഹോദരൻ മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ നിന്ന്"
എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് സാധിച്ചു തരും .. ഇന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു


രാസക്രീഡയിലും വിരുന്നിലും പങ്കെടുത്തപ്പോഴും
കാരണവന്മാർ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു .. എന്താണ്
ചോദിക്കേണ്ടത് ?.. ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ അഭിപ്രായം
പോലെ തന്നെ അവിടെയും അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി ..
അവസാനം നമുക്ക് ഒരു" വെരൈറ്റി കാര്യം ചോദിക്കാം "
ഒരാൾ പറഞ്ഞതിനോട് എല്ലാവരും യോജിച്ചു ..

" അല്ലയോ ഇന്ദ്രദേവ " "ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും
തരണം " അവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോണും ദാരിദ്യവും പൊങ്ങച്ചവും
ഭാർഗ്ഗവക്ഷേത്രത്തിൽ മുളച്ചുതുടങ്ങി ....